home studio

Class A 93 : Home Studio ในงบประมาณจำกัด

เป็นอีกหนึ่งคำถามที่พบบ่อยมาก สำหรับคนที่กำลังจะเริ่มทำเพลง และการ Setup Home Studio ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง งบประมานเท่าไหร เราจะ … source No campaign with ID: 1 on the server! Please check if the [...]